Calea Dorobanți, 54, București
+40 771669268
Urmariți-ne pe
Calea Dorobanți 54, București
+40 21 210 3456

UTILIZATORI TV

În atenţia utilizatorilor de televiziune

Decizia ORDA nr. 101/2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de UNART pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.

Decizia ORDA nr. 106/2013 – Metodologie privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune.

Plata se face în contul: RO59 BREL 0002 0024 3473 0102 deschis la Libra Bank

Procedura de obţinere a licenţei (draft licenta/autorizatie, gasiti mai jos)

Completati autorizaţia licenta neexclusiva (Autorizaţia pentru utilizarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual)

Expediaţi cererea / licenţa neexclusiva semnata şi ştampilata în 2 exemplare fiecare şi câte o copie.

Primiţi un exemplar original al licenţei, semnat şi ştampilat de UNART;

Expediaţi raportul lunar, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

RAPORTUL LUNAR (baza de calcul) şi PLAYLIST-UL

Se transmite până la 25 a lunii următoare pentru care se datorează, însotit de o adresă de înaintare, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal prin care se certifică pe proprie răspundere veridicitatea şi corectiudinea informaţiilor conţinute de raport şi în documenetele anexate, şi cuprinde în mod obligatoriu:

  1. Baza de calcul a remuneratiei datorate de organismele de televiziune o constituie totalitatea veniturilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adaugata si alocatia bugetara, daca este cazul. În lipsa acestor venituri, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare;
  2. Ponderea de utilizare a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual;
  3. Playlist-ul ce cuprinde informaţiile complete privind fonogramele şi prestaţiile artistice în audiovizual difuzate de postul/posturile de televiziune deţinute.

PENALITĂȚI

Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalități potrivit art. 165 alin. (91) din Legea 8/1996, respectiv cu aplicarea dobânzii legale.

Organism desemnat COLECTOR: CREDIDAM – Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti

Metodologie :

Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune şi de televiziune prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA Nr. 133/2012, publicată în Monitorul Oficial Nr. 520/26.07.2012, astfel cum a fost modificata prin Decizia C.A.B nr.83/2013.(vizualizeaza)

Decizie desemnare organism de gestiune Colector:

Decizia ORDA nr. 152/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă CREDIDAM organism colector (vizualizeaza)

Persoana de contact: Madalina Parghel

Procedura obtinerii licentei