Calea Dorobanți, 54, București
+40 771669268
Urmariți-ne pe
Calea Dorobanți 54, București
+40 21 210 3456

Adunări Generale

Adunări Generale UNART

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale Extraordinare a UNART, conform prevederilor din Statutul UNART, respectiv: cap. 14, pc. (1), (2), (3), (4), (5),  Adunarea Generală Ordinară va fi reconvocată în data de 26 noiembrie 2012, la aceiaşi oră, în acelaşi loc, hotărârile luate, fiind valabile şi statutare conform prevederilor art. 14 alin. (1) prin votul majorităţii membrilor prezenţi, indiferent de numărul acestora.

Adunarea Generală Ordinară validează activităţii UNART pentru anul 2012 şi Proiectele de Hotărâri aşa cum sunt prezentate pe site-ul UNART. Accesul în sală este permis pe bază de B.I.-C.I. şi/sau pe baza legitimaţiei de membru UNART şi/sau a Împuternicirii titularului de mandat pentru reprezentarea sa la Adunarea Generală Ordinară a UNART.

Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociaţiei.​ Împuternicirea se poate prezenta în original sau se poate transmite prin poşta electronică la adresa: office@unart.ro la Preşedintele Consiliului Director înaintea Adunării Generale Extraordinare.

Convocator AG din 26.11.2012 Ordinea de zi a AG din 26.11.2012 Hotarari ale AG din 26.11.2012

Convocarea  Adunării  Generale  Ordinare  a  UNART, emisă  de  Consiliul  Director pentru data  de  25 iulie 2012

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi în Adunarea Generală Extraordinară, care va avea loc în data 25.07.2012, orele 13.00, la Sala de Consiliu sediul UNART, din Calea Dorobantilor nr. 50B, Sector 1, Bucuresti (In incinta Garden Marshal)

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale Extraordinare a UNART, conform prevederilor din Statutul UNART, respectiv: cap. 14, pc. (1), (2), (3), (4), (5),  Adunarea Generală Ordinară va fi reconvocată în data de 26 iulie 2012, la aceiaşi oră, în acelaşi loc, hotărârile luate, fiind valabile şi statutare conform prevederilor art. 14 alin. (1) prin votul majorităţii membrilor prezenţi, indiferent de numărul acestora.

Adunarea Generală Ordinară validează activităţii UNART pentru anul 2012 şi Proiectele de Hotărâri aşa cum sunt prezentate pe site-ul UNART. Accesul în sală este permis pe bază de B.I.-C.I. şi/sau pe baza legitimaţiei de membru UNART şi/sau a Împuternicirii titularului de mandat pentru reprezentarea sa la Adunarea Generală Ordinară a UNART.

Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociaţiei.​ Împuternicirea se poate prezenta în original sau se poate transmite prin poşta electronică la adresa: office@unart.ro la Preşedintele Consiliului Director înaintea Adunării Generale Extraordinare.

Convocator AG din 26.07.2012 Ordinea de zi din 26.07.2012 Proiecte de hotarari 26.07.202 Hotarari AG din 26.07.2012

Convocarea  Adunării  Generale  Ordinare  a  UNART, emisă  de  Consiliul  Director  în  data  de  22 februarie 2013

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi în Adunarea Generală Extraordinară, care va avea loc în data 25.03.2013, orele 14.00, la Sala de Consiliu sediul UNART, din Calea Dorobantilor nr. 50B, Sector 1, Bucuresti (In incinta Garden Marshal)

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale Ordinare a UNART, conform prevederilor din Statutul UNART, respectiv: cap. 14, pc. (1), (2), (3), (4), (5),  Adunarea Generală Ordinară va fi reconvocată în data de 26 martie 2013, la aceiaşi oră, în acelaşi loc, hotărârile luate, fiind valabile şi statutare conform prevederilor art. 14 alin. (1) prin votul majorităţii membrilor prezenţi, indiferent de numărul acestora.

Adunarea Generală Ordinară validează închiderea exercițiului financiar al activităţii UNART pentru anul 2012 şi Proiectele de Hotărâri aşa cum sunt prezentate pe site-ul UNART.

Accesul în sală este permis pe bază de B.I.-C.I. şi/sau pe baza legitimaţiei de membru UNART şi/sau a Împuternicirii titularului de mandat pentru reprezentarea sa la Adunarea Generală Ordinară a UNART. Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociaţiei.​

Împuternicirea se poate prezenta în original sau se poate  transmite prin poşta electronică la adresa: office@unart.ro la Preşedintele Consiliului Director înaintea Adunării Generale Ordinare.

Convocator AG din 26.03.2013 Ordinea de zi din 26.03.2013 Proiecte de hotarari din 26.03.2013 Hotarari AG din 26.03.2013

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi reconvoacă pe membrii săi în Adunarea Generală Ordinară, care va avea loc în data de vineri 28 martie, 2014, orele 13.00, la Sala de Conferinte Panoramic de la sediul UNART din Calea Dorobantilor nr. 50B, Sector 1, Bucuresti (In incinta Hotelului Garden Marshal) Hotararile luate, fiind valabile si statutare conform prevederilor art. 14 alin. (1) prin votul majoritatii membrilor prezenti, indiferent de numarul acestora.

Convocator AG din 28.03.2014 Ordinea de zi AG din 28.03.2014 Proiecte de Hotărâri AG din 28.03.2014 Hotărâri AG din 28.03.2014

Convocarea  Adunării  Generale  Ordinare  a  UNART, emisă  de  Consiliul  Director  în  data  de  23 februarie,  2015

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi în Adunarea Generală Ordinară, care va avea loc în data de miercuri 25 martie, 2015, orele 13.00, la Sala de Evenimente Băneasa Events situată pe strada Ion Ionescu de la Brad, nr. 2D, sector 1, București.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale Ordinare a UNART, conform prevederilor din Statutul UNART, respectiv: cap. 14, pc. (1), (2), (3), (4), (5),  Adunarea Generală Ordinară va fi reconvocată în data de joi 26 martie2015, la aceiaşi oră, în acelaşi loc, hotărârile luate, fiind valabile şi statutare conform prevederilor art. 14 alin. (1) prin votul majorităţii membrilor prezenţi, indiferent de numărul acestora.

Adunarea Generală Ordinară validează închiderea exercițiului financiar al activităţii UNART pentru anul 2014 şi Proiectele de Hotărâri aşa cum sunt prezentate pe site-ul UNART.

Accesul în sală este permis pe bază de B.I.-C.I. şi/sau pe baza legitimaţiei de membru UNART şi/sau a Împuternicirii titularului de mandat pentru reprezentarea sa la Adunarea Generală Ordinară a UNART. Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociaţiei.​

Împuternicirea se poate prezenta în original sau se poate  transmite prin poşta electronică la adresa: office@unart.ro la Preşedintele Consiliului Director înaintea Adunării Generale Ordinare.

Convocato. AG din 26.03.2015 Ordinea de zi AG din 26.03.2015 Împuternicire din 26.03.2015 Proiecte de hotărâri AG din 26.03.2015 Hotărâri AG din 26.03.2015

Convocarea  Adunării  Generale  Extraordinare  a  UNART, emisă  de  Consiliul  Director  în  data  de  25 mai,  2015​

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi în Adunarea Generală Extraordinară, care va avea loc în data de joi 25 iunie, 2015, orele 14.00, la Sala de Festivități a Colegiului Național „Mihai Viteazul” situat pe Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 62, sector 2, București.

Adunarea Generală Extraordinară validează închiderea exercițiului financiar al activităţii UNART pentru anul 2014 şi Proiectele de Hotărâri aşa cum sunt prezentate pe site-ul UNART.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale Extraordinare a UNART, conform prevederilor din Statutul UNART, respectiv: cap. 14, pc. (1), (2), (3), (4), (5),  Adunarea Generală va fi reconvocată în data de Vineri 26 iunie 2015, la aceiaşi oră, în acelaşi loc, hotărârile luate, fiind valabile şi statutare conform prevederilor art. 14 alin. (1) prin votul majorităţii membrilor prezenţi, indiferent de numărul acestora.

Accesul în sală este permis pe bază de B.I.-C.I. şi/sau pe baza legitimaţiei de membru UNART şi/sau a Împuternicirii titularului de mandat pentru reprezentarea sa la Adunarea Generală Extraordinara a UNART.

Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociaţiei .​

Împuternicirea se poate prezenta în original sau se poate  transmite prin poşta electronică la adresa: office@unart.ro la Preşedintele Consiliului Director înaintea Adunării Extraordinare.

Convocator AG din 25.06.2015 Împuternicire AG din 25.06.2015 Ordinea de zi AG din 25.06.2015 Proiecte de hotărâri AG din 25.06.2015

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi reconvoacă pe membrii săi în Adunarea Generală Extraordinară, care va avea loc în data de vineri 26 iunie 2015, orele 14.00, la Sala de Festivități a Colegiului Național „Mihai Viteazul” situat pe Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 62, sector 2, București.

Adunarea Generală Extraordinară validează închiderea exercițiului financiar al activităţii UNART pentru anul 2014 şi Proiectele de Hotărâri aşa cum sunt prezentate pe site-ul UNART.

Hotararile luate, fiind valabile si statutare conform prevederilor art. 14 alin. (1) prin votul majoritatii membrilor prezenti, indiferent de numarul acestora.

Hotararea AG UNART din 26.06.2015

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi la Adunarea Generală, care va avea loc în data de luni 28 martie 2016, orele 11.00, la Sala de Festivitati a Colegiului National “Mihai Viteazul” situat pe Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 62, sector 2, Bucuresti.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 29 martie 2016, la aceiaşi oră, în acelaşi loc.

Convocator AG din 28.03.2016 Imputernicire AG din 28.03.2016 Hotarari AG 29.03.2016 Ordinea de zi din 28.03.2016

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi la Adunarea Generală, care va avea loc în data de miercuri 29 martie 2017, orele 11.00, la Sala de Festivitati a Colegiului National “Mihai Viteazul” situat pe Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 62, sector 2, Bucuresti.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 30 martie 2017, la aceiaşi oră, în acelaşi loc.

Convocator AG pentru 29.03.2017 Imputernicire AG pentru 29.03.2017 Ordinea de zi pentru 29.03.2017 Hotarari AG 30.03.2017

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi la Adunarea Generală, care va avea loc în data de miercuri 28 martie 2018, orele 11.00, la Sala de Festivitati a Colegiului National “Mihai Viteazul” situat pe Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 62, sector 2, Bucuresti.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 29 martie 2018, la aceiaşi oră, în acelaşi loc.

Convocator AGA martie 2018 Imputernicire AGA martie 2018 Ordinea de zi AGA martie 2018 Proiecte de hotarari AGA martie 2018

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi reconvoacă pe membrii săi la Adunarea Generală, care va avea loc în data de miercuri 29 martie 2018, orele 11.00, la Sala de Festivitati a Colegiului National “Mihai Viteazul” situat pe Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 62, sector 2, Bucuresti.

Hotarari AG 29.03.2018

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi la Adunarea Generală, care va avea loc în data de joi 14 martie 2019, orele 11.00, la Sala de Festivitati a Colegiului National “Mihai Viteazul” situat pe Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 62, sector 2, Bucuresti.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 15 martie 2019, la aceiaşi oră, în acelaşi loc.

Convocator AGA 14.03.2019 Imputernicire AGA 14.03.2019 Proiecte hotarari AGA 14.03.2019

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi reconvoacă pe membrii săi la Adunarea Generală, care va avea loc în data de vineri 15 martie, 2019, orele 11.00, la Sala de Festivitati a Colegiului National “Mihai Viteazul” situat pe Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 62, sector 2, Bucuresti

HOTARARI AGA 15.03.2019

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA UNART din data de 11.09.2019

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membri săi la Adunarea Generală Extraordinara, care va avea loc în data de miercuri11 septembrie, 2019, orele 11.00, la sediul UNART situat pe Calea Dorobantilor nr. 54, sector 1, Bucuresti.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale Extraordinare UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 12 septembrie, joi, 2019, la aceiaşi oră, în acelaşi loc.

Convocator AGA 11.09.2019 Proiecte hotarari AGA 11.09.2019 Imputernicire AGA 11.09.2019

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA UNART din data de 12.09.2019 (RECONVOCARE)

Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membri săi la Adunarea Generală Extraordinara (Reconvocare), care va avea loc în data de joi 12 septembrie, 2019, orele 11.00, la sediul UNART situat pe Calea Dorobantilor nr. 54, sector 1, Bucuresti.

Hotarari AGA 12.09.2019

Asociatia Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – sub rezerva amanarii îi convoacă pe membrii săi la Adunarea Generală Ordinară, care va avea loc în data de vineri 28 august, 2020, orele 11.00 la Teatrul de Vara Constantin Tănase – Herastrau, Bucuresti.
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 31 august 2020, la aceiaşi oră, în acelaşi loc.
In conformitate cu prevederile art. 170, alin. 7) din legea 8/1996 republicata, membrii UNART pot consulta documentele ce urmeaza a fi supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare la sediul asociatiei cu o programare prealabila de 48 ore inainte, avand in vedere masurile impuse prin starea de urgenta/alerta stabilite la nivel national.
Membrii care nu pot participa la Adunarea Generala sau nu pot imputernici un alt membru isi pot exprima votul prin posta electronica sau posta traditionala pe baza consultarii materialelor puse la dispozitie de UNART pe pagina web a asociatiei si/sau la sediul asociatiei conform art. 8 lit. A, alin. 13) din Statutul UNART.

Proiecte Hotarari AGA 28.08.2020 Imputernicire AGA Convocator AGA 28.08.2020

Asociatia Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – sub rezerva amanarii îi reconvoacă pe membrii săi la Adunarea Generală Ordinară, care va avea loc în data de luni 31 august, 2020, orele 11.00 la Teatrul de Vara Constantin Tănase – Herastrau, Bucuresti.
In conformitate cu prevederile art. 170, alin. 7) din legea 8/1996 republicata, membrii UNART pot consulta documentele ce urmeaza a fi supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare la sediul asociatiei cu o programare prealabila de 48 ore inainte, avand in vedere masurile impuse prin starea de urgenta/alerta stabilite la nivel national.
Membrii care nu pot participa la Adunarea Generala sau nu pot imputernici un alt membru isi pot exprima votul prin posta electronica sau posta traditionala pe baza consultarii materialelor puse la dispozitie de UNART pe pagina web a asociatiei si/sau la sediul asociatiei conform art. 8 lit. A, alin. 13) din Statutul UNART.

Hotarari AGA 31.08.2020

Asociatia Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi la Adunarea Generală Ordinară, care va avea loc în data de luni, 23 august, 2021, orele 11.00 la Chapiteau-ul (cort) al Circului Metropolitan București din Parcul Izvor, sector 5.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 24 august 2021, la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Convocator adunare generala 23/24 2021 Imputernicire Hotararea adunarii generale Hotarari AGA 24.08.2021

Asociatia Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi la Adunarea Generală Ordinară, care va avea loc în data de luni, 29 august, 2022, orele 11.00 la Teatrul de Vară Constantin Tănase, București.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 30 august 2022, la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Convocator Adunare Generala 29-30.08.2022 Imputernicire Proiecte de Hotarari Adunare Generala 29-30.08.2022 Hotarari AGA 30.08.2022

Asociatia Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART –îi convoacă pe membrii săi la Adunarea Generală Extraordinară, care va avea loc în data de vineri, 02 decembrie, 2022, orele 11:00-13:00, la Teatrul de Arta București situat în Str. Sfântul Ștefan, nr. 21, sector 2.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale Extraordinare UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 05 decembrie 2022, la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Convocator Adunare Generala 02-05.12.2022 Imputernicire Proiecte de Hotarari Adunare Generala 02-05.12.2022 Hotarari AGA 05.12.2022

Asociatia Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi la Adunarea Generală Ordinară, care va avea loc în data de luni, 12 iunie 2023, orele 11:00-12:00, la Complexul Sportiv Național “Sala Polivalentă” – Salonul de Protocol, situat în Str. Calea Piscului, nr. 10, sector 4, București.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale Ordinare UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 13 iunie 2023, la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Convocator Adunare Generala 12-13.06.2023 Imputernicire Proiecte de Hotarari Adunare Generala 12-13.06.2023 Hotarari AGA 13.06.2023

Asociatia Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART – îi convoacă pe membrii săi la Adunarea Generală Ordinară, care va avea loc în data de luni, 27 mai 2024, orele 11:00-12:00,  la Universitatea Hyperion Sala de Conferințe, situată în Str. Calea Călărași, nr. 169, sector 3, București.

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Adunării Generale Ordinare UNART, Adunarea este reconvocată pentru data de 28 mai 2024, la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Convocator Adunare Generala 27/28.05.2024 Imputernicire Proiecte de Hotarari Adunare Generala 27/28.05.2024