Calea Dorobanți, 54, București
+40 771669268
Urmariți-ne pe
Calea Dorobanți 54, București
+40 21 210 3456

Repartitie decembrie 2015

In conformitate cu Dispoziţia nr.13/21.12.2015 a Administratorului General, subscrisa asociaţie  a repartizat în perioada 21 decembrie 2015 – 21 ianuarie 2016: – suma de 504 026 lei fără TVA reprezentând remuneraţie pentru radiodifuzare radio, radiodifuzare TV (fonograme), retransmitere prin cablu audio/video, comunicare publică audio/video, internet, aferentă trimestrului IV 2014  şi  trimestrului I 2015 încasată de UNART de la CREDIDAM, precum şi remuneraţia pentru copie privată aferentă perioadei mai 2014 – martie 2015 încasată de UNART de la UPFR. Suma brută fără TVA repartizată de UNART către titularii de drepturi a fost în cuantum de 504 026 lei din care:
  • contribuţiile la stat au fost în cuantum de 100 533 lei,
  • comision de administrare UNART în cuantum de 55 442 lei,
  • suma netă repartizată către titularii de drepturi UNART în cuantum de 348